Một số công trình tiêu biểu sử dụng sản phẩm ống địa kỹ thuật (Geotube) Một số công trình tiêu biểu sử dụng sản phẩm ống địa kỹ thuật (Geotube)

Dự án

Một số công trình tiêu biểu sử dụng sản phẩm ống địa kỹ thuật (Geotube)
Tên công trình Sản phẩm Chiều dài Khu vực Chủ đầu tư - Đơn vị thi công
Kè mềm chống xói mòn ven biển khu du lịch Làng Tre Mũi Né Ống địa kỹ thuật 200 m Phan Thiết Resort Làng Tre
Kè mềm chống xói mòn ven biển khu du lịch Đồi Dương – Phan Thiết Ống địa kỹ thuật 1,700 m Phan Thiết Công ty TNHH XD Rạng Đông
Kè mềm chống xói mòn ven biển khu du lịch Resort Hương Biển Ống địa kỹ thuật 480m Phú Quốc Công ty Đê Kè & PTNT Hải Dương
Kè mềm chống xói mòn ven biển khu du lịch Resort Novotel Ống địa kỹ thuật 240 m Quảng Nam No.508 Construction Co.,LTD
Kè chống sạt lở khu vực cửa biển Nhà Mát Ống địa kỹ thuật 1,100 m Bạc Liêu Ban QLDA Sở NN & PTNT tỉnh Bạc Liêu
Công trình khác