Vải dệt Mirafi® PET Vải dệt Mirafi® PET

Vải dệt Mirafi® PET

Liên hệ đặt hàng
Được dệt từ những sợi polyester chất lượng và cường độ cao. Vải dệt polyester PET có chức năng  gia cường dài hạn
 • Chủng loại: PET 100-50 đến PET 1000-100
 • Trọng lượng: 330g/m2 đến 2,300 g/m2
 • Cường độ chịu kéo: 100/50 đến 1,000/100
 • Biến dạng ứng với cường độ chịu kéo đặt trưng: 10%
 • Hệ số an toàn từ biến ở 120 năm: 1.45
 • Cường độ giới hạn từ biến ở 120 năm: 69kN/m đến 690 kN/m
LĨNH VỰC ÁP DỤNG
 • Gia cố nền đê đập bảo vệ bờ sông
 • Gia cố chân kè chắn sóng bảo vệ bờ biển
 • Gia cố nền móng trên nền đất yếu
TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG
- Email: dathao01@gmail.com dathao@lienphat.com.vn
- Tell    : 0906 740 499

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
Mirafi PET
Datasheet_MirafiPET
TDS_PET 300-300
Được dệt từ những sợi polyester chất lượng và cường độ cao. Vải dệt polyester PET có chức năng  gia cường dài hạn.
 • Chủng loại: PET 100-50 đến PET 1000-100
 • Trọng lượng: 330g/m2 đến 2,300 g/m2
 • Cường độ chịu kéo: 100/50 đến 1,000/100
 • Biến dạng ứng với cường độ chịu kéo đặt trưng: 10%
 • Hệ số an toàn từ biến ở 120 năm: 1.45
 • Cường độ giới hạn từ biến ở 120 năm: 69kN/m đến 690 kN/m
 • Gia cố nền đê đập bảo vệ bờ sông
 • Gia cố chân kè chắn sóng bảo vệ bờ biển
 • Gia cố nền móng trên nền đất yếu
Sản phẩm khác
Được dệt từ những sợi dài liên tục, 100% polypropylene chính phẩm, vải dệt Mirafi® X chủ yếu dùng để ổn định lớp đất đắp trên nền đất yếu.
Chủng loại: 500X – 550X – 600X
Trọng lượng: 143 g/m2 đến 200 g/m2
Hệ số thấm: 0.05 s-1 đến 0.2 s-1
Cường độ chọc thủng CBR: từ 3.200N đến 5.500N
Cường độ chịu kéo: từ 25kN/m đến 50kN/m

LĨNH VỰC ÁP DỤNG
Đường có hoặc không có áo
Đường nông thôn
Một số công trình cảnh quan kiến trúc


TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG:
- Email: dathao01@gmail.com dathao@lienphat.com.vn
- Tell    : 0906 740 499

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
Datasheet MirafiX
Là loại vải dệt hiệu năng cao, được dệt từ những sợi polypropylene chính phẩm. Thông thường vải dệt Mirafi® HP / PP được sử dụng với mục đích ổn định và gia cường nền đất yếu.
Chủng loại: từ HP270 đến HP665
Trọng lượng: 237 g/m2 đến 575 g/m2
Hệ số thấm: 10 l/m2/s đến 30 l/m2/s
Cường độ chịu kéo theo phương dọc (MD): từ 35kN đến 80kN
Cường độ chịu kéo theo phương ngang (CD): từ 35kN đến 95kN
Độ giãn dài kéo đứt: từ 15% đến 20%

LĨNH VỰC ÁP DỤNG
Đường và nền đường sắt có hoặc không có áo
Sân kho, bãi container
Đường băng sân bay
Đất vỡ hoang


TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG:
- Email: dathao01@gmail.com dathao@lienphat.com.vn
- Tell    : 0906 740 499

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
 - Datasheet_Mirafi_HP_10_2013
Được thiết kế cho một số công trình yêu cầu cường độ chịu kéo cao, khả năng thẩm thấu và chống xói mòn tốt
 • Chủng loại : FW 300 đến FW 700
 • Trọng lượng: 188 g/m2 đến 275 g/m2
 • Cường độ chịu kéo theo chiều cuộn vải:  35 kN/m đến 40 kN/m
 • Cường độ chịu kéo theo chiều khổ vải: 25kN/m đến 45 kN/m
 • Độ xuyên thủng CBR: 3.0 kN đến 4.4 kN
 • Sức kháng UV: giữ được 90% sau 500 giờ phơi ngoài trời
LĨNH VỰC ÁP DỤNG
 • Kè bảo vệ bờ biển, bờ sông, tường chắn ..
 • Bãi chôn lắp chất thải rắn
 • Nền đất  bão hoà nước
 • Mố biên và đường dẫn vào cầu
Tư vấn và đặt hàng:
- Email: dathao01@gmail.com dathao@lienphat.com.vn
- Tell    : 0906 740 499

TÀI LIỆU KỸ THUẬT: