Mirafi® HP / PP Woven Geotextiles Mirafi® HP / PP Woven Geotextiles

Mirafi® HP / PP Woven Geotextiles

Liên hệ đặt hàng
Là loại vải dệt hiệu năng cao, được dệt từ những sợi polypropylene chính phẩm. Thông thường vải dệt Mirafi® HP / PP được sử dụng với mục đích ổn định và gia cường nền đất yếu.
Chủng loại: từ HP270 đến HP665
Trọng lượng: 237 g/m2 đến 575 g/m2
Hệ số thấm: 10 l/m2/s đến 30 l/m2/s
Cường độ chịu kéo theo phương dọc (MD): từ 35kN đến 80kN
Cường độ chịu kéo theo phương ngang (CD): từ 35kN đến 95kN
Độ giãn dài kéo đứt: từ 15% đến 20%

LĨNH VỰC ÁP DỤNG
Đường và nền đường sắt có hoặc không có áo
Sân kho, bãi container
Đường băng sân bay
Đất vỡ hoang


TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG:
- Email: dathao01@gmail.com dathao@lienphat.com.vn
- Tell    : 0906 740 499

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
 - Datasheet_Mirafi_HP_10_2013
Là loại vải dệt hiệu năng cao, được dệt từ những sợi polypropylene chính phẩm. Thông thường vải dệt Mirafi® HP / PP được sử dụng với mục đích ổn định và gia cường nền đất yếu.
 • Chủng loại: từ HP270 đến HP665
 • Trọng lượng: 237 g/m2 đến 575 g/m2
 • Hệ số thấm: 10 l/m2/s đến 30 l/m2/s
 • Cường độ chịu kéo theo phương dọc (MD): từ 35kN đến 80kN
 • Cường độ chịu kéo theo phương ngang (CD): từ 35kN đến 95kN
 • Độ giãn dài kéo đứt: từ 15% đến 20%
 • Đường và nền đường sắt có hoặc không có áo
 • Sân kho, bãi container
 • Đường băng sân bay
 • Đất vỡ hoang
Sản phẩm khác
Được dệt từ những sợi dài liên tục, 100% polypropylene chính phẩm, vải dệt Mirafi® X chủ yếu dùng để ổn định lớp đất đắp trên nền đất yếu.
Chủng loại: 500X – 550X – 600X
Trọng lượng: 143 g/m2 đến 200 g/m2
Hệ số thấm: 0.05 s-1 đến 0.2 s-1
Cường độ chọc thủng CBR: từ 3.200N đến 5.500N
Cường độ chịu kéo: từ 25kN/m đến 50kN/m

LĨNH VỰC ÁP DỤNG
Đường có hoặc không có áo
Đường nông thôn
Một số công trình cảnh quan kiến trúc


TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG:
- Email: dathao01@gmail.com dathao@lienphat.com.vn
- Tell    : 0906 740 499

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
Datasheet MirafiX
Được dệt từ những sợi polyester chất lượng và cường độ cao. Vải dệt polyester PET có chức năng  gia cường dài hạn
 • Chủng loại: PET 100-50 đến PET 1000-100
 • Trọng lượng: 330g/m2 đến 2,300 g/m2
 • Cường độ chịu kéo: 100/50 đến 1,000/100
 • Biến dạng ứng với cường độ chịu kéo đặt trưng: 10%
 • Hệ số an toàn từ biến ở 120 năm: 1.45
 • Cường độ giới hạn từ biến ở 120 năm: 69kN/m đến 690 kN/m
LĨNH VỰC ÁP DỤNG
 • Gia cố nền đê đập bảo vệ bờ sông
 • Gia cố chân kè chắn sóng bảo vệ bờ biển
 • Gia cố nền móng trên nền đất yếu
TƯ VẤN VÀ ĐẶT HÀNG
- Email: dathao01@gmail.com dathao@lienphat.com.vn
- Tell    : 0906 740 499

TÀI LIỆU KỸ THUẬT
Mirafi PET
Datasheet_MirafiPET
TDS_PET 300-300
Được thiết kế cho một số công trình yêu cầu cường độ chịu kéo cao, khả năng thẩm thấu và chống xói mòn tốt
 • Chủng loại : FW 300 đến FW 700
 • Trọng lượng: 188 g/m2 đến 275 g/m2
 • Cường độ chịu kéo theo chiều cuộn vải:  35 kN/m đến 40 kN/m
 • Cường độ chịu kéo theo chiều khổ vải: 25kN/m đến 45 kN/m
 • Độ xuyên thủng CBR: 3.0 kN đến 4.4 kN
 • Sức kháng UV: giữ được 90% sau 500 giờ phơi ngoài trời
LĨNH VỰC ÁP DỤNG
 • Kè bảo vệ bờ biển, bờ sông, tường chắn ..
 • Bãi chôn lắp chất thải rắn
 • Nền đất  bão hoà nước
 • Mố biên và đường dẫn vào cầu
Tư vấn và đặt hàng:
- Email: dathao01@gmail.com dathao@lienphat.com.vn
- Tell    : 0906 740 499

TÀI LIỆU KỸ THUẬT: